"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Arkiv

    Løfter i lag for Mongstad
    Skal lande Mongstadprosjektet
    Nye næringsmuligheter i Bergensregionen
    EU-midler til biogassbussprosjekt
    Kartlegger Johansen for lagring
    Håpet ikkje ute for Aker
    Statsbudsjettet 2010
    Innkalling til representantskapsmøte
    Liquipro AS etablert
    Finner satser i Bergen
    CO2-finalistene kåret
    Staten går inn i Skanled-prosjektet
    Forskingsminister Tora Aasland fyrte opp framtidas energikjelde i Øygarden
    Fase 2 i Mongstadprosjektet i gang
    Ny jobb til Tore Torvund
    Tilslutningserklæringen til NOx-fondet
    Null klimautslipp fra lager i havbunnen
    Per Terje Vold forlenger kontrakten med OLF
    To nye forskningssentre for fornybar energi til Bergen
    Milliardkontrakt til Aker Solutions på Kollsnes
    Flertall i energi- og miljøkomiteen for teknologisenteret på Mongstad
    CO2-avtaler på Mongstad
    Oppmuntrende leteresultater fra Statoil
    Fylkesordføreren vil ha felles satsing rundt Mongstadutbyggingen
    Eidesvik med flere gassdrevne forsyningsskip
    Lyse og lokale investorer vil etablere LNG-kjede
    Vellykket seminar på representantskapsmøtet
    Bygger bolig på Troll
    Lysende utsikter for rigger og flytende produksjonsanlegg
    Carbontech starter viktig forsking i Naturgassparken Vest
    NATURGASS TIL ØSTLANDET
    Formasjon i havet vest for Mongstad best egnet som lagringssted for CO2
    Regjeringen setter av 400 millioner kroner til CO2-rensing på Mongstad
    Gassnova SF skal følge opp CO2- rensingen på Mongstad
    CO2-alliansen etablert
    Ønsker HOG Energi som en sterk interesseorganisasjon i energisektoren
    Kraft fra Mongstad skal forsyne Gjøafeltet
    Gass for alle penga
    Aker Clean Carbon teknologileverandør til TCM
    5,2 milliarder til CO2 på Mongstad
    Fjerner CO2 på Mongstad
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

Vellykket seminar på representantskapsmøtet

I forbindelse med representantskapsmøtet i HOG 11. desember ble det arrangert et seminar der temaene var status for CO2-fangsten på Mongstad, forskningssentre for miljøvennlig energi i Bergen og vindkraft til havs.


I sitt foredrag om statusen når det gjelder arbeidet med å utvikle testsenteret for CO2-fangst på Mongstad sa direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon Anne Margrete Blaker i Gassnova at dette prosjektet er betydelig i sitt omfang og til dels komplisert. Arbeidet går som planlagt og de endelige avgjørelsene om videreføring av prosjektet på et kommersielt grunnlag skal tas i løpet av første kvartal i 2009. Det arbeides med å få på plass så mange deltakere som mulig. Anne Margrete Blaker sa også i sitt foredrag at det er betydelig interesse internasjonalt for dette gigantprosjektet som nok kommer til å bli dyrere enn først beregnet. Mongstad kommer til å bli sentral i utviklingen av en ny norsk renseteknologi, og hun understreket viktigheten av å slippe til norske FoU-miljøer i laboratoriet på Mongstad i det videre arbeidet.
Professor Geir Anton Johansen fra Universitetet i Bergen orienterte i sitt foredrag for bakgrunnen for søknaden om å etablere nye forskningssentra for miljøvennlig energi i Bergen. Det har vært en knallhard konkurranse mellom Bergen, Trondheim, Oslo og Stavanger om å få tildelt disse sentrene. Etter flere diskusjonsrunder er to nye sentre for miljøvennlig energi nå aktuelle for Bergen: Et for vindkraft og et for CO2-lagring. Vi skulle selvsagt sett at vi kunne vært aktuell for flere, men dette var det vi kunne få ut at denne prosessen, sa Geir Anton Johansen.
Vindkraft til havs - fremtidens energi var temaet til administrerende direktør Trygve Arnesen i Norwind. I et engasjert foredrag fortalte Arnesen at satsing på vindkraft er på full fart inn i Europa. I Norge er det ennå et godt stykke å gå før man er på høyden med den internasjonale utviklingen. Vindkraft til havs kommer til å bli et viktig satsingsområde de kommende tiårene slo Arnesen fast. I Norge og i Bergensregionen har vi alle tiders muligheter til å være med på å prege utviklingen på dette feltet. Vi har erfaring fra petroleumsvirksomheten som er et meget godt utgangspunkt for utvikling av vindkraft til havs. Det er nå viktig at lokale og regionale myndigheter setter dette satsingsområdet enda sterkere på dagsorden slik at vi kan få de sentrale myndighetene til å lage de rette rammebetingelsene for denne nye næringen i årene som kommer, understreket Trygve Arnesen.


 Johansen HOG 111208.ppt