"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Arkiv

    Løfter i lag for Mongstad
    Skal lande Mongstadprosjektet
    Nye næringsmuligheter i Bergensregionen
    EU-midler til biogassbussprosjekt
    Kartlegger Johansen for lagring
    Håpet ikkje ute for Aker
    Statsbudsjettet 2010
    Innkalling til representantskapsmøte
    Liquipro AS etablert
    Finner satser i Bergen
    CO2-finalistene kåret
    Staten går inn i Skanled-prosjektet
    Forskingsminister Tora Aasland fyrte opp framtidas energikjelde i Øygarden
    Fase 2 i Mongstadprosjektet i gang
    Ny jobb til Tore Torvund
    Tilslutningserklæringen til NOx-fondet
    Null klimautslipp fra lager i havbunnen
    Per Terje Vold forlenger kontrakten med OLF
    To nye forskningssentre for fornybar energi til Bergen
    Milliardkontrakt til Aker Solutions på Kollsnes
    Flertall i energi- og miljøkomiteen for teknologisenteret på Mongstad
    CO2-avtaler på Mongstad
    Oppmuntrende leteresultater fra Statoil
    Fylkesordføreren vil ha felles satsing rundt Mongstadutbyggingen
    Eidesvik med flere gassdrevne forsyningsskip
    Lyse og lokale investorer vil etablere LNG-kjede
    Vellykket seminar på representantskapsmøtet
    Bygger bolig på Troll
    Lysende utsikter for rigger og flytende produksjonsanlegg
    Carbontech starter viktig forsking i Naturgassparken Vest
    NATURGASS TIL ØSTLANDET
    Formasjon i havet vest for Mongstad best egnet som lagringssted for CO2
    Regjeringen setter av 400 millioner kroner til CO2-rensing på Mongstad
    Gassnova SF skal følge opp CO2- rensingen på Mongstad
    CO2-alliansen etablert
    Ønsker HOG Energi som en sterk interesseorganisasjon i energisektoren
    Kraft fra Mongstad skal forsyne Gjøafeltet
    Gass for alle penga
    Aker Clean Carbon teknologileverandør til TCM
    5,2 milliarder til CO2 på Mongstad
    Fjerner CO2 på Mongstad
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

Tilslutningserklæringen til NOx-fondet

Nå haster det med å sende Tilslutningserklæringen til NOx-fondet for å oppnå avgiftsfritak fra 1. januar 2008!


Avgift som er betalt inneværende år vil bli tilbakebetalt!

Bedrifter som slutter seg til Miljøavtalen før 1. juli vil få refundert NOx-avgift som er innbetalt inneværende år. Tilslutningserklæringen til Miljøavtalen bør derfor sendes til NOx-fondet i god tid før 1. juli 2008. Dette for at NOx-fondet skal kunne utstede Tilslutningsbevis før 1. juli 2008. Vi bør derfor ha mottatt Tilslutningserklæringen innen fredag 28. juni. Verdien av samlet avgiftsfritak for næringslivet anslås til 800 millioner kroner

Bedrifter som ønsker å tilslutte seg må:

· Underskrive Tilslutningserklæringen. Firmaattest eller fullmakt må vedlegges underskriften. Dette sendes til Næringslivets NOx-fond, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo. Kan også sendes som pdf på e-post til wenche.svellingen@nox-fondet.no

· Fylle ut regneark om utslipp av NOx for 2007. Merk at det er et eget ark for utslipp fra skip og at vi må ha rapport for hvert skip. Dette sendes elektronisk til utslippsrapport@nox-fondet.no

· Utrede en tiltaksplan innen to år etter mottatt Tilslutningsbevis.


Siden tiden er knapp er det viktigste at dere signerer Tilslutningserklæringen og sender den til oss med firmaattest eller fullmakt. For å være sikker på at den kommer fram i tide kan den sendes som pdf. For at vi skal kunne utstede Tilslutningsbevis før 1. juli 2008 bør vi ha mottatt Tilslutningserklæringen innen 28. juni.

Data om utslipp kan dere sende til oss noen dager i etterkant. Det er selvfølgelig mulig å tilslutte seg etter denne fristen, men da mister dere retten til avgiftsfritak fra 1. januar 2008. Avgiftsfritaket vil da gjelde fra tidspunktet bedriften er sluttet til Miljøavtalen.

Bedriftene vil få beskjed når ESA har godkjent avtalen og på hvilken måte midler som hver bedrift har tilgode vil bli tilbakebetalt. Midlene tilbakebetales av avgiftsmyndigheten.

For å lese mer om Tilslutningserklæringen og for å laste den ned klikk her. På hjemmesiden til NOx-fondet kan dere også lese mer om Miljøavtalen som er inngått mellom de 14 næringsorganisasjonene og Miljøverndepartementet.

Ved spørsmål kontakt oss i Næringslivets NOx-fond

daglig leder Geir Høibye tlf. + 47 930 62 530

seniorrådgiver Erland Røsten tlf. + 47 482 52 838 eller + 47 2308 8285

administrasjonskonsulent Wenche Svellingen tlf. + 47 2308 8287 eller + 47 924 98 331