"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Arkiv

    Løfter i lag for Mongstad
    Skal lande Mongstadprosjektet
    Nye næringsmuligheter i Bergensregionen
    EU-midler til biogassbussprosjekt
    Kartlegger Johansen for lagring
    Håpet ikkje ute for Aker
    Statsbudsjettet 2010
    Innkalling til representantskapsmøte
    Liquipro AS etablert
    Finner satser i Bergen
    CO2-finalistene kåret
    Staten går inn i Skanled-prosjektet
    Forskingsminister Tora Aasland fyrte opp framtidas energikjelde i Øygarden
    Fase 2 i Mongstadprosjektet i gang
    Ny jobb til Tore Torvund
    Tilslutningserklæringen til NOx-fondet
    Null klimautslipp fra lager i havbunnen
    Per Terje Vold forlenger kontrakten med OLF
    To nye forskningssentre for fornybar energi til Bergen
    Milliardkontrakt til Aker Solutions på Kollsnes
    Flertall i energi- og miljøkomiteen for teknologisenteret på Mongstad
    CO2-avtaler på Mongstad
    Oppmuntrende leteresultater fra Statoil
    Fylkesordføreren vil ha felles satsing rundt Mongstadutbyggingen
    Eidesvik med flere gassdrevne forsyningsskip
    Lyse og lokale investorer vil etablere LNG-kjede
    Vellykket seminar på representantskapsmøtet
    Bygger bolig på Troll
    Lysende utsikter for rigger og flytende produksjonsanlegg
    Carbontech starter viktig forsking i Naturgassparken Vest
    NATURGASS TIL ØSTLANDET
    Formasjon i havet vest for Mongstad best egnet som lagringssted for CO2
    Regjeringen setter av 400 millioner kroner til CO2-rensing på Mongstad
    Gassnova SF skal følge opp CO2- rensingen på Mongstad
    CO2-alliansen etablert
    Ønsker HOG Energi som en sterk interesseorganisasjon i energisektoren
    Kraft fra Mongstad skal forsyne Gjøafeltet
    Gass for alle penga
    Aker Clean Carbon teknologileverandør til TCM
    5,2 milliarder til CO2 på Mongstad
    Fjerner CO2 på Mongstad
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

Forskingsminister Tora Aasland fyrte opp framtidas energikjelde i Øygarden

Forskingsminister Tora Aasland fyrte den 13. mars opp framtidas energikjelde i Øygarden .


Fra Bergens Tidende: Ove Olderkjær

– Kjære cellekameratar og andre kameratar, gratulera med dagen, opna SV-statsråden då ho stod for den offisielle opninga av pilotanlegget i Kollsnes næringspark i dag.

Brenselcelleanlegget er bygt opp gjennom eit fireårig samarbeid mellom BKK, Innovasjon Norge og Christian Michelsen Research-selskapet Prototech. CMR Prototech har drive forskning med utsleppsvennlege brenselceller sidan tidleg på 1990-talet.

Anlegget er landets første industrielle høgtemperatur brenselcelle, og er i første omgang eit forskning- og demonstrasjonsanlegg, basert på naturgass. I framtida kan det utviklast til ei kraft- og varmekjelde for bustadkompleks, industri og transportmiddel.

Om nokre tiår er det målet at store brenselcelleanlegg kan drivast utan fossile energikjelder.

Ei brenselcelle er som eit batteri der ein kjemisk prosess skapar energi og varme utan forbrenning, støy og bevegelege deler.

Prototech har planar om å installera brenselcellemotor i « Beffen», passasjerferja på Vågen i Bergen. Dersom det lukkast med å finna samarbeidspartnarar i industrien, kan installeringa skje sommaren 2009, ifølgje administrerande direktør Marian Nymark Melle i CMR Prototech.Les saken i bt.no!