"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Arkiv

    Løfter i lag for Mongstad
    Skal lande Mongstadprosjektet
    Nye næringsmuligheter i Bergensregionen
    EU-midler til biogassbussprosjekt
    Kartlegger Johansen for lagring
    Håpet ikkje ute for Aker
    Statsbudsjettet 2010
    Innkalling til representantskapsmøte
    Liquipro AS etablert
    Finner satser i Bergen
    CO2-finalistene kåret
    Staten går inn i Skanled-prosjektet
    Forskingsminister Tora Aasland fyrte opp framtidas energikjelde i Øygarden
    Fase 2 i Mongstadprosjektet i gang
    Ny jobb til Tore Torvund
    Tilslutningserklæringen til NOx-fondet
    Null klimautslipp fra lager i havbunnen
    Per Terje Vold forlenger kontrakten med OLF
    To nye forskningssentre for fornybar energi til Bergen
    Milliardkontrakt til Aker Solutions på Kollsnes
    Flertall i energi- og miljøkomiteen for teknologisenteret på Mongstad
    CO2-avtaler på Mongstad
    Oppmuntrende leteresultater fra Statoil
    Fylkesordføreren vil ha felles satsing rundt Mongstadutbyggingen
    Eidesvik med flere gassdrevne forsyningsskip
    Lyse og lokale investorer vil etablere LNG-kjede
    Vellykket seminar på representantskapsmøtet
    Bygger bolig på Troll
    Lysende utsikter for rigger og flytende produksjonsanlegg
    Carbontech starter viktig forsking i Naturgassparken Vest
    NATURGASS TIL ØSTLANDET
    Formasjon i havet vest for Mongstad best egnet som lagringssted for CO2
    Regjeringen setter av 400 millioner kroner til CO2-rensing på Mongstad
    Gassnova SF skal følge opp CO2- rensingen på Mongstad
    CO2-alliansen etablert
    Ønsker HOG Energi som en sterk interesseorganisasjon i energisektoren
    Kraft fra Mongstad skal forsyne Gjøafeltet
    Gass for alle penga
    Aker Clean Carbon teknologileverandør til TCM
    5,2 milliarder til CO2 på Mongstad
    Fjerner CO2 på Mongstad
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

CO2-alliansen etablert

På et møte i Bergen i dag ble de norske FoU-miljøene enige om å etablere CO2-alliansen. HOG ble utpekt til å være sekretariat for alliansen.


Representanter for åtte av de viktigste forsknings- og utviklingsmiljøene i Norge bestemte på et møte i Bergen i dag å etablere et utvidet samarbeid for å bli en viktig aktør i arbeidet som skal gjøres for å utvikle en ny norsk kommersiell renseteknologi for CO2.
Hordaland Olje og Gass tok sist vår et initiativ for å få samlet alle de relevante norske FoU- miljøene slik at disse gjennom et nært samarbeid kunne bli i stand til å gi viktige bidrag i utviklingen av en ny norsk kommersiell renseteknologi for CO2.

På møtet var disse institusjonene representert: Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Tel-Tek, Christian Michelsen Research, SINTEF, NTNU, Høgskolen i Bergen, Universitetet i Stavanger, IRIS og Institutt for Energiteknikk.

- Møtet i dag gav full tilslutning til HOGs ideer og planer, og det ble vedtatt å starte arbeidet med CO2- alliansen så raskt som mulig.

Det er en stor iver blant de norske FoU-miljøene til å komme på banen i forbindelse med utviklingen knyttet til CO2-prosjektet på Mongstad.

Med sin komplementære kompetanse kan de norske miljøene bli viktige aktører i det framtidige arbeidet med CO2-rensing. På møtet ble det bestemt at representantene for de ulike institusjonene skal utgjøre styringsgruppen i alliansen.
HOG ble utpekt til å være sekretariat for CO2-alliansen, og det er nedsatt en kjernegruppe bestående av Nils Røkke fra SINTEF, Geir Anton Johannesen UIB, Hans Roar Sørheim CMR, Ove Lunde og Sjur Storaas fra HOG. Denne gruppen skal nå utarbeide mål, strategier for CO2-alliansen og komme med forslag til en framtidig organisasjonsform.

- Møtet i dag var svært oppmuntrende og ga oss et meget viktig grunnlag for å arbeide videre for å få regionale og sentrale norske FoU- aktører på banen i forbindelse med det framtidige arbeidet for å utvikle internasjonalt konkurransedyktig CO2-renseteknologi, sier Sjur Storaas.