"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Arkiv

    Løfter i lag for Mongstad
    Skal lande Mongstadprosjektet
    Nye næringsmuligheter i Bergensregionen
    EU-midler til biogassbussprosjekt
    Kartlegger Johansen for lagring
    Håpet ikkje ute for Aker
    Statsbudsjettet 2010
    Innkalling til representantskapsmøte
    Liquipro AS etablert
    Finner satser i Bergen
    CO2-finalistene kåret
    Staten går inn i Skanled-prosjektet
    Forskingsminister Tora Aasland fyrte opp framtidas energikjelde i Øygarden
    Fase 2 i Mongstadprosjektet i gang
    Ny jobb til Tore Torvund
    Tilslutningserklæringen til NOx-fondet
    Null klimautslipp fra lager i havbunnen
    Per Terje Vold forlenger kontrakten med OLF
    To nye forskningssentre for fornybar energi til Bergen
    Milliardkontrakt til Aker Solutions på Kollsnes
    Flertall i energi- og miljøkomiteen for teknologisenteret på Mongstad
    CO2-avtaler på Mongstad
    Oppmuntrende leteresultater fra Statoil
    Fylkesordføreren vil ha felles satsing rundt Mongstadutbyggingen
    Eidesvik med flere gassdrevne forsyningsskip
    Lyse og lokale investorer vil etablere LNG-kjede
    Vellykket seminar på representantskapsmøtet
    Bygger bolig på Troll
    Lysende utsikter for rigger og flytende produksjonsanlegg
    Carbontech starter viktig forsking i Naturgassparken Vest
    NATURGASS TIL ØSTLANDET
    Formasjon i havet vest for Mongstad best egnet som lagringssted for CO2
    Regjeringen setter av 400 millioner kroner til CO2-rensing på Mongstad
    Gassnova SF skal følge opp CO2- rensingen på Mongstad
    CO2-alliansen etablert
    Ønsker HOG Energi som en sterk interesseorganisasjon i energisektoren
    Kraft fra Mongstad skal forsyne Gjøafeltet
    Gass for alle penga
    Aker Clean Carbon teknologileverandør til TCM
    5,2 milliarder til CO2 på Mongstad
    Fjerner CO2 på Mongstad
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

CO2-avtaler på Mongstad

Olje- og energidepartementet inngikk forrige torsdag en avtale med DONG Energy, Hydro (NHY), Shell, Statoil (STL) og Vattenfall om arbeidet med et testsenter for CO2-håndtering ved det planlagte kraftvarmeverket på Mongstad (European CO2 Test Centre Mongstad)., skriver Olje- og energidepartemenetet i en pressemelding.


- Jeg er meget fornøyd med at flere av Europas mest kompetente selskaper innen CO2-håndtering vil gå sammen for å oppnå de beste teknologiske løsningene på Mongstad, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp).

Omfanget av avtalen er på 20 millioner kroner for hver av partnerne i denne første fasen - som strekker til første kvartal 2008, ifølge Norsk Hydro. Selskapene dekker sine egne kostnader.

- Vi har jobbet med CO2-fangst i en tiårsperiode og skal bruke denne kompetansen i dette prosjektet, sier Lars Nermoen i Norsk Hydro til E24.

Foreløpig er det snakk om et utredningsprosjekt av moderat omfang. Hydro avsetter under 10 personer til den første fasen. Planen er at CO2-fangsanlegget skal være operativt i 2010. I de kommende månedene vil de fem oljeselskapene og Vattenfall utrede byggingen av et fullskala testsenter for CO2-rensing. Finner de ut at dette er lønnsomt og effektivt vil det være snakk om en milliardinvestering.

- Poenget med testanlegget er å bringe kostnadene ved CO2-fangst ned. Kostnadene må ned på det nivået CO2-kvoteprisen ligger på for at CO2-fangst skal være lønnsomt for gasskraftverkene, sier Odd Roger Enoksen.

Ifølge en studie fra NVE koster det 700 kroner eller mer å rense ett tonn CO2 på det planlagte gasskraftverket på Kårstø, mens CO2-kvoteprisen er på omlag 170 kroner.

Gassrensingen på Kårstø koster derfor for øyeblikket fire ganger mer enn det som er nødvendig for å oppnå den samme klimaeffekten hvis man renser der det er billigst.

Ber om forskningsmidler
Fylkesordfører i Hordaland Torill Selsvold Nyborg, uttrykker også glede over samarbeidsavtalen.

- Men for at selskapene skal lykkes er de helt avhengig av et topp forskerlag. Nå må vi jobbe sammen for å utvikle Vestlandet på en best mulig måte, sier Nyborg.

I går sendte Fylkesutvalget i Hordaland et brev til Enoksen, der regjeringen blir bedt om å budsjettere med nødvendige midler i 2008 og årene fremover.

- Regjeringen må ikke glemme forskningsmiljøene våre og de store oppgavene med energisenteret på Mongstad. Vi har et godt utgangspunkt til å kunne greie det, men trenger økonomiske muskler for å være i første rekke, sier Nyborg.

Les Mongstadportalen!