"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Arkiv

    Løfter i lag for Mongstad
    Skal lande Mongstadprosjektet
    Nye næringsmuligheter i Bergensregionen
    EU-midler til biogassbussprosjekt
    Kartlegger Johansen for lagring
    Håpet ikkje ute for Aker
    Statsbudsjettet 2010
    Innkalling til representantskapsmøte
    Liquipro AS etablert
    Finner satser i Bergen
    CO2-finalistene kåret
    Staten går inn i Skanled-prosjektet
    Forskingsminister Tora Aasland fyrte opp framtidas energikjelde i Øygarden
    Fase 2 i Mongstadprosjektet i gang
    Ny jobb til Tore Torvund
    Tilslutningserklæringen til NOx-fondet
    Null klimautslipp fra lager i havbunnen
    Per Terje Vold forlenger kontrakten med OLF
    To nye forskningssentre for fornybar energi til Bergen
    Milliardkontrakt til Aker Solutions på Kollsnes
    Flertall i energi- og miljøkomiteen for teknologisenteret på Mongstad
    CO2-avtaler på Mongstad
    Oppmuntrende leteresultater fra Statoil
    Fylkesordføreren vil ha felles satsing rundt Mongstadutbyggingen
    Eidesvik med flere gassdrevne forsyningsskip
    Lyse og lokale investorer vil etablere LNG-kjede
    Vellykket seminar på representantskapsmøtet
    Bygger bolig på Troll
    Lysende utsikter for rigger og flytende produksjonsanlegg
    Carbontech starter viktig forsking i Naturgassparken Vest
    NATURGASS TIL ØSTLANDET
    Formasjon i havet vest for Mongstad best egnet som lagringssted for CO2
    Regjeringen setter av 400 millioner kroner til CO2-rensing på Mongstad
    Gassnova SF skal følge opp CO2- rensingen på Mongstad
    CO2-alliansen etablert
    Ønsker HOG Energi som en sterk interesseorganisasjon i energisektoren
    Kraft fra Mongstad skal forsyne Gjøafeltet
    Gass for alle penga
    Aker Clean Carbon teknologileverandør til TCM
    5,2 milliarder til CO2 på Mongstad
    Fjerner CO2 på Mongstad
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

Lysende utsikter for rigger og flytende produksjonsanlegg

Framtidsutsiktene for oljerigger og flytende produksjonsanlegg var temaet for dagens frokostmøte i Bergen Næringsråd som ble arrangert av Næringsrådet, HOG, NPF og NCE Subsea.


Konklusjonen etter møtet var oppløftende entydig: De nærmeste årene er utsiktene lysende for både oljerigger og flytende produksjonsanlegg. Det er for tiden en enorm etterspørsel etter både rigger og flytende produksjonsanlegg. Investeringslysten er enorm både fra kjente aktører i bransjen og fra nye som er kommet på arenaen de siste årene, viser en analyse som Pareto har gjort. Den samme analysen forteller også at det innenfor Opec-området i årene fram til 2010 skal investeres for rundt 120 milliarder dollar. Etter den tid ser det ut til at det skal investeres i størrelsesorden 124 milliarder dollar for å opprettholde nivået.

Vi er inne i en boreboom der dagratene på kort tid har steget fra ca 50 000 dollar per døgn til nå over 500 000 dollar per døgn. Antall nye rigger sterkt økende, og det er i dag svært vanskelig å finne verft som har ledig kapasitet til å utføre nybyggene.

På møtet fortalte markedssjef Efraim Kanestrøm i Rolls Royce i Bergen at selskapet også har merket det sterke oppsvinget i oljebransjen de siste årene. Rolls Royce har doblet tallet på ansatte og det er i dag en evig kamp for å få fatt i nye medarbeidere. Rolls Royce leverer motorer og annet utstyr til rigger og produskjsonsanleg i bransjen. Kanestrøm fortalte at utviklingen i markedet i Mexico-gulfen eksploderer og at det er ventet en rivende utvikling i Vest Afrika, i Brasil og i arktiske strøk. Det er 100% utnyttelse i markedet og det finnes i dag ingen ledige enheter i markedet, sa Kanestrøm.