"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Arkiv

    Løfter i lag for Mongstad
    Skal lande Mongstadprosjektet
    Nye næringsmuligheter i Bergensregionen
    EU-midler til biogassbussprosjekt
    Kartlegger Johansen for lagring
    Håpet ikkje ute for Aker
    Statsbudsjettet 2010
    Innkalling til representantskapsmøte
    Liquipro AS etablert
    Finner satser i Bergen
    CO2-finalistene kåret
    Staten går inn i Skanled-prosjektet
    Forskingsminister Tora Aasland fyrte opp framtidas energikjelde i Øygarden
    Fase 2 i Mongstadprosjektet i gang
    Ny jobb til Tore Torvund
    Tilslutningserklæringen til NOx-fondet
    Null klimautslipp fra lager i havbunnen
    Per Terje Vold forlenger kontrakten med OLF
    To nye forskningssentre for fornybar energi til Bergen
    Milliardkontrakt til Aker Solutions på Kollsnes
    Flertall i energi- og miljøkomiteen for teknologisenteret på Mongstad
    CO2-avtaler på Mongstad
    Oppmuntrende leteresultater fra Statoil
    Fylkesordføreren vil ha felles satsing rundt Mongstadutbyggingen
    Eidesvik med flere gassdrevne forsyningsskip
    Lyse og lokale investorer vil etablere LNG-kjede
    Vellykket seminar på representantskapsmøtet
    Bygger bolig på Troll
    Lysende utsikter for rigger og flytende produksjonsanlegg
    Carbontech starter viktig forsking i Naturgassparken Vest
    NATURGASS TIL ØSTLANDET
    Formasjon i havet vest for Mongstad best egnet som lagringssted for CO2
    Regjeringen setter av 400 millioner kroner til CO2-rensing på Mongstad
    Gassnova SF skal følge opp CO2- rensingen på Mongstad
    CO2-alliansen etablert
    Ønsker HOG Energi som en sterk interesseorganisasjon i energisektoren
    Kraft fra Mongstad skal forsyne Gjøafeltet
    Gass for alle penga
    Aker Clean Carbon teknologileverandør til TCM
    5,2 milliarder til CO2 på Mongstad
    Fjerner CO2 på Mongstad
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

Lyse og lokale investorer vil etablere LNG-kjede

Lyse og lokale investorer i Stavanger-regionen vil gå sammen om å bygge et anlegg for flytende, nedkjølt naturgass (LNG) i Risavika, Sola.


Investeringen er i størrelsesorden en milliard kroner. På transport- og salgssiden samarbeides det med rederiet I.M. Skaugen som er store innen gassfrakt med mindre skip.
Kundene er i hovedsak større industribedrifter i Norden, Baltikum og Polen som i dag benytter mer forurensende oljeprodukter. Dette er kunder som ikke kan benytte bioenergi eller andre fornybare energikilder. Prosjektet har dermed en klar miljøprofil.

Anlegget som skal bygges har en kapasitet på 300 000 tonn/år, noe som tilsvarer en energimengde på 4 TWh (milliarder kilowattimer) strøm. Til sammenligning produserer Lyse på årsbasis 5,5 TWh strøm fra vannkraft.

Fra Lyses side er etablering av en produksjons-, distribusjons- og salgskjede for flytende, nedkjølt naturgass en naturlig utvidelse av gassvirksomheten som startet i 2001. Anlegget i Risavika som kjøler ned gassen til flytende form, vil forsynes fra Lyses gassrør som kommer fra Kårstø.

Fra Risavika vil LNG i hovedsak fraktes til kundene med skip, men det vil også være leveranser med tankbil for å dekke markedet sørover langs kysten. Det vil bli brukt et skip på 10 000 m3, noe som vil bety ca 1,5 skipslaster pr uke. Det resterende volum vil transporteres med fire laster med semitrailer pr dag.

Det er innhentet tilbud på teknisk anlegg i Risavika fra flere potensielle leverandører. Basert på en teknisk og økonomisk evaluering av leverandørene, føres det sluttforhandlinger med den valgte leverandøren av LNG-anlegget.

Lyses selskap for utbygging og drift – Lyse Infra – skal stå for byggingen av anlegget. Det er framforhandlet avtale med Shell om leveranse av gass på Kårstø.

Lyse legger vekt på at det i energisystemet er balanse mellom forsyningssikkerhet, miljø og økonomi. LNG-kjeden bidrar på en positiv måte til å styrke disse hensynene. Naturgass vil være en brobygger på veien mot renere energikilder.

LNG-anlegget vil bidra til å styrke den nasjonale havnen i Risavika der ulike typer skip vil kunne bunkre LNG som drivstoff, og LNG-anlegget vil styrke energimiljøet som er under oppbygging i Risavika. Lyse, Shell, Statoil, Universitetet i Stavanger og IRIS (International Research Institute of Stavanger) opprettet i 2005 Risavika Senter for Miljø- og Gassteknologi som med basis i naturgass skal utvikle teknologi for ren og effektiv produksjon av elektrisitet, varme og hydrogen. LNG-anlegget vil ha en naturlig plass i dette arbeidet.

De endelige vedtakene skal fattes 27. februar. Behandlingen av saken skjer parallellt hos investorgruppe, rederi og i Lyses bedriftsforsamling, og det er en forutsetning for prosjektet at alle nødvendige vedtak og avtaler kommer på plass.

Lyse har i prosjektet tidligere arbeidet sammen med Skagerak Energi og Agder Energi og senere i tillegg en lokal investorgruppe. Statkraft sitter som eier i både Skagerak og Agder, men etter en langvarig prosess valgte Statkraft å si nei til prosjektet. Styret i Lyse og investorgruppen ga deretter klarsignal for at begge grupperingene øker sin eierandel til 50 % hver.

Lyse leverer i dag ca 450 GWh naturgass pr år til bedrifter og private i Stavanger-regionen. Det utarbeides årlig et oppdatert miljøregnskap for Lyses naturgassleveranse i regionen. Basert på kontrakter fram til desember 2005 på til sammen ca 370 GWh (millioner kWh), viser utslippsregnskapet at de globale CO2-utslippene reduseres med ca 54.000 tonn årlig, NOx-utslippene reduseres med nærmere 40 tonn, SO2 med 5 tonn og støv med 800 kg i året . Regnskapet viser en marginal økning av de lokale CO2-utslippene, noe som i hovedsak skyldes at en andel av det energiforbruket som erstattes, i dag kommer fra elektrisitet.

Les Lyses egne sider!