"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Arkiv

    Løfter i lag for Mongstad
    Skal lande Mongstadprosjektet
    Nye næringsmuligheter i Bergensregionen
    EU-midler til biogassbussprosjekt
    Kartlegger Johansen for lagring
    Håpet ikkje ute for Aker
    Statsbudsjettet 2010
    Innkalling til representantskapsmøte
    Liquipro AS etablert
    Finner satser i Bergen
    CO2-finalistene kåret
    Staten går inn i Skanled-prosjektet
    Forskingsminister Tora Aasland fyrte opp framtidas energikjelde i Øygarden
    Fase 2 i Mongstadprosjektet i gang
    Ny jobb til Tore Torvund
    Tilslutningserklæringen til NOx-fondet
    Null klimautslipp fra lager i havbunnen
    Per Terje Vold forlenger kontrakten med OLF
    To nye forskningssentre for fornybar energi til Bergen
    Milliardkontrakt til Aker Solutions på Kollsnes
    Flertall i energi- og miljøkomiteen for teknologisenteret på Mongstad
    CO2-avtaler på Mongstad
    Oppmuntrende leteresultater fra Statoil
    Fylkesordføreren vil ha felles satsing rundt Mongstadutbyggingen
    Eidesvik med flere gassdrevne forsyningsskip
    Lyse og lokale investorer vil etablere LNG-kjede
    Vellykket seminar på representantskapsmøtet
    Bygger bolig på Troll
    Lysende utsikter for rigger og flytende produksjonsanlegg
    Carbontech starter viktig forsking i Naturgassparken Vest
    NATURGASS TIL ØSTLANDET
    Formasjon i havet vest for Mongstad best egnet som lagringssted for CO2
    Regjeringen setter av 400 millioner kroner til CO2-rensing på Mongstad
    Gassnova SF skal følge opp CO2- rensingen på Mongstad
    CO2-alliansen etablert
    Ønsker HOG Energi som en sterk interesseorganisasjon i energisektoren
    Kraft fra Mongstad skal forsyne Gjøafeltet
    Gass for alle penga
    Aker Clean Carbon teknologileverandør til TCM
    5,2 milliarder til CO2 på Mongstad
    Fjerner CO2 på Mongstad
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

Fylkesordføreren vil ha felles satsing rundt Mongstadutbyggingen

Fylkeordfører Torill Selsvold Nyborg ønsker at Hordaland skal samle seg og satse felles for å dra mest mulig nytte av Mongstadutbyggingen


Fylkeordfører Torill Selsvold Nyborg har kalt inn til et møte den 18. desember for å finne ut hva som må gjøres for at de ulike kompetansemiljøene i fylket kan gjøre et felles framstøt for å komme i posisjon i forbindelse med den forestående utbyggingen på Mongstad. Invitasjonen er sendt til ordførerne i Lindås og Austrheim, til regionrådet for Nordhordland, byrådslederen i Bergen og til representanter for næringslivet i Hordaland.
I invitasjonen sier fylkesordføreren at byggingen av gasskraftverket og anlegget for CO2-håndtering på Mongstad er en stor industriell satsing som kan bety mye for næringsutviklingen i Hordaland. Dette gjelder både selve utbyggingen, leverandøroppgaver, teknologiutvikling, FoU satsinger og sysselsetting.
- Eg meiner at ambisjonen må være at vi får til ei storstilt industriell og teknologisk utvikling og verdiskaping i kjølvatnet av Mongstadutbygginga, og at Hordaland blir ein av verdas leiande regionar når det gjeld utvikling av teknologi for CO2-rensing, heter det i brevet fra fylkesordføreren.
Hun understreker at skal regionen klare dette må det etableres et lagarbeid, både for å skape oppmerksomhet om de mulighetene som åpner seg, og for å sette kurs utfra felles strategier.
Fylkesordfører Selsvold Nyborg sier og at det er mange aktører som må involveres i det videre arbeidet. Kanskje må det nedsettes et bredt sammensett utvalg som skal jobbe videre med å utvikle strategier og sikre godt samspill mellom utbygger, næringsliv, offentlige myndigheter og kunnskapsmiljøene.
På møtet den 18. desember ønsker fylkesordføreren å drøfte hvorledes det videre arbeidet med denne viktige saken skal organiseres.