"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Arkiv

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Gassferger

HOG har arbeidet for å ta i bruk naturgass i ferjer siden 1992. Et viktig steg på veien ble M/F Glutra, som ble satt inn i trafikk i 1998 for MRF.

Glutra er verdens første LNG-drevne ferje konstruert etter et nasjonalt regelverk. Glutra viste at LNG – gass nedkjølt til væskefasen – fungerte godt som drivstoff og resulterte i svært stille og ren drift. 90% reduksjon av NOx-utslipp ble oppnådd i forhold til en konvensjonell dieselmotor.

Det endelige gjennomslaget kom i forbindelse med statsbudsjettet for 2004. Der ble det besluttet å bygge nye hurtiggående gassferjer for trafikk på sambandene Halhjem–Sandvikvåg og Arsvåg–Mortavika. Sambandene ble lagt ut på anbud og konsesjonen ble tildelt Fjord1. Fergene er nå satt i drift.

Mindre utslipp
Gassdrift i kystflåten har mange positive sider. Viktigst er kanskje den svært effektive reduksjonen av NOx-utslipp som overgangen til gass fører med seg. Kystflåten står for 40% av Norges NOx-utslipp, og her må der settes inn tiltak dersom Norge skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser (Gøteborgprotokollen).

Når gass i form av LNG tas i bruk i kystflåten, danner dette også grunnlag for å etablere et distribusjonssystem for LNG langs kysten.

I Bergen ligger dessuten Rolls-Royce Bergen-Engines, den eneste gjenværende motorfabrikken i Norge. Rolls-Royce har utviklet en svært ren og energieffektiv gassmotor, godt egnet for bruk i deler av kystflåten, blant annet i større ferjer.

Kortere reisetid
Ferjene er designet for en marsjfart på 21 knop, noe som vil redusere reisetiden Halhjem-Sandvikvåg med 15 minutter


Read file
 

Read file