"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Prioriterte oppgaver

PRIORITERTE SAKER I HOG Energi

HOG Energis visjon
Hordaland skal være en ledende region innen utvikling og foredling av naturressursene på norsk sokkel

HOGs mål
HOG Energi skal sammen med andre være en pådriver og tilrettelegger for utnytting av naturressursene på sokkelen til verdiskaping i Hordaland


Følgende saker har prioritet i HOG Energi:

• Energiverket på Mongstad
• Mongstad som CO2-senter-transport og deponeringsløsning
• Testsenteret for CO2 på Mongstad
• Ny næringsutvikling på Mongstad
• CO2-alliansen
• Oppfølging fusjonen Statoil-Hydro
• Driftsregionen Hordaland
• Rio Oil & Gas 2008
• Bruk av kompensasjonsmidlene
• Utvidelse av HOGs arbeidsområder
• Markedsføring av HOG Energi
• Medlemsrekruttering
• Utviklingen av Business Region Bergen