"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Satser strategisk med etableringen av Sotra Industrial Group

Først etablerte de Sotra Engineering for å sikre tilgang på kompetanse, deretter ble industrirørleggerbedriften Sotra Piping en realitet. Nå tar verkstedmiljøet på Sotra samarbeidet enda et steg videre, og jobber med konkrete planer om etablering av Sotra Industrial Group (SIG).


Motvinden i oljenæringen krever nytenking fra næringslivet. Planene om den nye industrigruppen ble presentert på VNR Verkstedgruppen sin «Industrikafe» sist uke.

- Mye vil kunne være gjort når sommeren kommer. Driften vil kunne være i gang i høst, tror prosjektleder Ivan O. Moldskred i Gode Sirklar, som bistår VNR Verkstedgruppen og styringsgruppen som jobber med felles-etableringen.

- Dette er virkelig spennende og en god nyhet i disse tider, sier VNR-leder Per C. Aarsand, som også bistår styringsgruppen i arbeidet.

Felles branding

Et titalls bedrifter på Sotra vurderer å gå sammen om nyetableringen, som skal markedsføre industribedriftene. Selskapet vil fremstå som totalleverandør for oljeselskaper og andre, og målet er å få til flere langsiktige leverandøravtaler og bedre bunnlinjen for eierbedriftene.

- Jeg tror det er mange selskaper som ikke er klar over hvilken kompetanse som finnes i dette miljøet. Det er det vi må få markedsført, sier Trond W. Nilsen i SOCON, leder for VNR Verkstedgruppen.

Logo, nettsider, sekretariat og andre praktiske forberedelser må på plass i løpet av våren. Men først må styringsgruppen bli enige om en felles plattform og det må gjøres avtaler mellom partene for å styre unna utfordringer som naturlig melder seg når konkurrenter skal samarbeide.

«Ågotnesdagen»

Noen av bedriftene har tidligere deltatt på en felles stand under OTD, det kan også bli aktuelt i år. I tillegg kan det være aktuelt å etablere en lokal «Customers day» i september.

- «Ågotnesdagen» skal erstatte Ågotnesmessen og legges opp på en helt annen måte enn utstillinger i Ågotneshallen. Man ser for seg at kunder blir busset rundt og får besøke leverandørene «on site», påpekte Nilsen på Industrikafeen. Ågotnesmessen ble sist arrangert av Vest Næringsråd i 2013.

Allerede for et år siden ble det utviklet en felles markedsstrategi i styret i VNR Verkstedgruppen og det ble gjennomført en kartlegging som avdekket stor interesse for den type tiltak blant medlemmene i VNR Verkstedgruppen. Bransjegruppen er en videreføring av Gode Sirklars arbeid med å etablere nettverket.

- Målsetningen var å utvikle nye markeder og øke omsetningen for den enkelte bedrift og slik stå bedre rustet til å møte eventuell lavkonjunktur og nedgangstider. Det viste seg å komme tidligere enn vi tenkte oss, sier Moldskred.

Aldri har det vært mer nødvendig å tenke samarbeid enn nå.

- Det er fortsatt mulig for flere aktører å hoppe på, men når kostnadene begynner å løpe må det være et forpliktende samarbeid fra alle parter, legger Moldskred til.

Kilde: Denne saken er publisert hos Vest Nærignsråd sine nettsider www.vnr.no/sammen-om-et-vindmolleprosjekt/