"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 
Bilde: Statoil.com
Bilde: Statoil.com

Et av de største industriprosjektene i Norge noensinne

Statoil og partnerne leverer i dag plan for utbygging og drift (PUD) av Johan Sverdrup feltets første fase til Olje- og energidepartementet.

Johan Sverdrup –utbyggingen er et av de største industriprosjektene vi har hatt her i landet. I utbyggingsfasen vil prosjektet sysselsette hele 51 000 personer på det meste, og det vil kunne gi store muligheter for leverandørnæringen i Hordaland», sier daglig leder Ove Lunde i en kommentar. Næringen har ventet lenge på denne planen og de ulike bedriftene har også i langt tid forberedt seg på å stå best mulig rustet til kampen om de viktige oppdragene. Feltet har en beregnet levetid på rundt 50 år, og med den høye leverandørkompetansen som er bygget opp i vår region siden starten på oljevirksomheten på sokkelen, bør sjansene være gode for våre lokale bedrifter», sier Ove Lunde.

Her er noen av hovedpunktene knyttet til utbyggingen og driften:
• Johan Sverdrup-feltet er ligger 155 kilometer vest for Stavanger
• Johan Sverdrup er blant de fem største feltene på norsk sokkel, med en beregnet levetid på ca. 50 år.
• Oljen fra feltet skal føres i land til oljeterminalen på Mongstad. Gassen skal transporteres via Statpipe til prosesseringsanlegget på Kårstø
• Investeringene for feltets første fase ligger på 100-120 milliarder NOK
• Samlet produksjonsinntekt for feltet vil ligge på 1350 milliarder NOK over 50 år
• Selskapsskatten vil ligge på ca. 670 milliarder kroner
• Daglig produksjon vil ligge på 315-380 000 fat
• Produksjonen på topp vil ligge på 550-650 000 fat per døgn
• Sysselsetning knyttet til utbyggingens første fase vil være ca. 51 000 personer
• Sysselsetting i driftsfasen vil være ca. 2500 personer
• Feltet skal drives fra Stavanger, men store oppgaver vil tilfalle Statoils driftssenter på Sandsli