"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Nå gir Bergen full gass!

Slik omtaler EU-programmet INTERREGG Hordaland fylkeskommune,Bergen kommune, SKYSS og HOG Energi sin satsing på biogass i busser.Fra høsten 2014 skal en ny 24 meter lang 2-leddet biogassbuss med kapasitet på 155 passasjerer settes i
trafikk. Støtte fra Transnova sørger for at ytterligere en
gigantbuss også skal inn i trafikk.

– Dette blir de største bussene som noen gang
har kjørt i Bergen. Siden bussen er lenger enn lovlig
makslengde i Norge, er det innhentet dispensasjon fra
Vegdirektoratet.

De vil bruke anledningen til å studere
hvilke implikasjoner så lange kjøretøyer får for bytrafikken.

Vi for vår del, gleder oss til å teste ut hvordan den nye biogassbussen klarer seg i ordinær rute på en strekning
med stigning på 130 meter, sier Bjørlykke.

Biogassbussene har avstedkommet intensjoner om ytterligere samarbeid mellom Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune om å bruke biogass som drivstoff.