"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Kompromisset om Lofoten gir forhåpninger

Selv om vi er skuffet over at regjeringen ikke åpner for konsekvensutredning i Lofoten nå, gir innholdet i kompromisset likevel forhåpninger om framtidig aktivitet i områdene, sier Ove Lunde i HOG Energi.

Med det engasjementet som har vært hos lokalpolitikere og i næringen for å få et vedtak i regjeringen om å starte konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen, er kompromisset i regjeringen skuffende. Dette sier daglig leder Ove Lunde i HOG Energi i en kommentar. Vi hadde i det lengste håpet at myndighetene hadde lagt større vekt på uttalelsene fra lokalpolitikere både i Nordnorge og langs vestlandskysten. Viljen til å holde regjeringen sammen har tydeligvis vært større enn å ta hensyn til næringens synspunkter. Men det er likevel i kompromisset lyspunkter som gjør at vi ikke skal svartmale situasjonen. Regjeringen legger opp til aktiviteter i nord og i Barentshavet som er gledelige. Samtidig ønsker man å gi incitamenter for økt utvinning i allerede eksisterende felter på sokkelen. Jeg regner med at dette blant annet betyr sterkere satsing og dermed mer tilskudd til teknologiutvikling. Dette er noe vi og bransjen for øvrig i lang tid har understreket viktigheten av, sier Lunde. En annen viktig konklusjon jeg drar av dette forliket er at det på høyeste politisk hold blir understreket at petroleumsnæringen i mange tiår framover skal være en viktig næring for Norge. Derfor blir det svært viktig både for HOG og andre næringsorganisasjoner å legge det nødvendige presset på myndighetene slik at de legger til rette for videre utvikling i næringen de neste førti årene, sier Ove Lunde.