"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Om HOG Energi

 Sist oppdatert: 26. mai 2016

 

Fylkeutvalget vil ha flere gassbusser

Fylkesutvalget i Hordaland ønsker å videreføre gassbussene i Bergen, og gjorde i sitt møte 18.februar vedtak om at dette skal skje innenfor en ramme på 75 busser. Dermed tilrår fylkesutvalget 25 flere busser enn det fylkesrådmannen har foreslått.

Fylkesutvalget i Hordaland ønsker å videreføre gassbussene i Bergen, og gjorde i sitt møte 18.februar vedtak om at dette skal skje innenfor en ramme på 75 busser. Dermed tilrår fylkesutvalget 25 flere busser enn det fylkesrådmannen har foreslått.

– Vedtaket er gledelig og i tråd med det vi i HOG Energi har hevdet, nemlig at det er busser drevet av gass i Bergenstrafikken som samlet sett vil gi de beste miljøgevinstene. Vi har lenge anbefalt politikerne i Bergen og Hordaland om å videreføre gassbussprosjektet slik at disse bussene om ikke altfor lenge kan fases over på biogass. Dette vil gi de klart største miljøgevinstene i Bergen, sier daglig leder Ove Lunde i en kommentar til vedtaket i fylkesutvalget. -Byrådet i Bergen går inn for å bygge et anlegg for produksjon av biogass i Rådalen, og vi har anbefalt at Bergen kommune bruker denne biogassen som drivstoff i tungtrafikken i byen. Det gjelder både kommunale tunge kjøretøyer og busser. Jeg vil rose politikerne for å tenke miljø når det gjelder valg av drivstoff. I HOG Energi jobber vi med flere biogassprosjekter. Disse prosjektene skal blant annet se nærmere på hvilket potensial det er for bruk av biogass i bergenstrafikken og ellers i Hordaland. Flere av byene i Norge satser nå stort på biogass som drivstoff, og vedtakene som er gjort både i Bergen og i Hordaland fylke synes jeg viser at politikerne er godt gang og på rett veg i vår region, sier Ove Lunde