"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Prosjekter

    HOG Energi samordner det videre Mongstadarbeidet
    Videreføring av Mongstadprosjektet
    Storsatsing på CO2-prosjektet på Mongstad
    Satser stort på Mongstad
    Regional satsing på Mongstad
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

HOG Energi samordner det videre Mongstadarbeidet

HOG Energi fikk på møtet i fylkesordførerens Mongstadutvalg 7. oktober i oppgave å samordne det videre arbeidet med Mongstadprosjektet.


Daglig leder Ove Lunde i HOG Energi forteller at arbeidet skal videreføres gjennom 4 prosjekter.

Det ene går ut på å få etablert en næringsklynge knyttet til testsenteret på Mongstad og til arbeidet knyttet til utviklingen av en ny renseteknologi for CO2. I det andre prosjektet skal det arbeides for å få til bygging av et kompetansesenter på Mongstad. Det tredje går ut på å finne fram til hvordan det langsiktige Mongstadarbeidet skal organiseres ut fra regionale interesser. I et fjerde prosjekt skal man se nærmere på hvordan kommunene i regionen best mulig kan samordne sitt planarbeid og få til et nødvendig felles løft som både kan møte utvikingen på Mongstad i årene som kommer og samtidig gjøre regionen til et attraktivt sted å jobbe og bo i.

Det første vi nå skal gjøre er å sette sammen styringsgrupper for hvert av prosjektene, og deretter hente inn nødvendig faghjelp som skal gjøre de forskjellige jobbene. Prosjektstarten er satt til 15. Oktober og hele arbeidet i fase 3 skal etter planen være ferdig til 15. Mars 2010.