"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Arkiv

    Løfter i lag for Mongstad
    Skal lande Mongstadprosjektet
    Nye næringsmuligheter i Bergensregionen
    EU-midler til biogassbussprosjekt
    Kartlegger Johansen for lagring
    Håpet ikkje ute for Aker
    Statsbudsjettet 2010
    Innkalling til representantskapsmøte
    Liquipro AS etablert
    Finner satser i Bergen
    CO2-finalistene kåret
    Staten går inn i Skanled-prosjektet
    Forskingsminister Tora Aasland fyrte opp framtidas energikjelde i Øygarden
    Fase 2 i Mongstadprosjektet i gang
    Ny jobb til Tore Torvund
    Tilslutningserklæringen til NOx-fondet
    Null klimautslipp fra lager i havbunnen
    Per Terje Vold forlenger kontrakten med OLF
    To nye forskningssentre for fornybar energi til Bergen
    Milliardkontrakt til Aker Solutions på Kollsnes
    Flertall i energi- og miljøkomiteen for teknologisenteret på Mongstad
    CO2-avtaler på Mongstad
    Oppmuntrende leteresultater fra Statoil
    Fylkesordføreren vil ha felles satsing rundt Mongstadutbyggingen
    Eidesvik med flere gassdrevne forsyningsskip
    Lyse og lokale investorer vil etablere LNG-kjede
    Vellykket seminar på representantskapsmøtet
    Bygger bolig på Troll
    Lysende utsikter for rigger og flytende produksjonsanlegg
    Carbontech starter viktig forsking i Naturgassparken Vest
    NATURGASS TIL ØSTLANDET
    Formasjon i havet vest for Mongstad best egnet som lagringssted for CO2
    Regjeringen setter av 400 millioner kroner til CO2-rensing på Mongstad
    Gassnova SF skal følge opp CO2- rensingen på Mongstad
    CO2-alliansen etablert
    Ønsker HOG Energi som en sterk interesseorganisasjon i energisektoren
    Kraft fra Mongstad skal forsyne Gjøafeltet
    Gass for alle penga
    Aker Clean Carbon teknologileverandør til TCM
    5,2 milliarder til CO2 på Mongstad
    Fjerner CO2 på Mongstad
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

Flertall i energi- og miljøkomiteen for teknologisenteret på Mongstad

Det er et klart flertall i Stortingets energi- og miljøkomité for regjeringens forslag om å etablere et testsenter for CO2- rensing på Mongstad.


Det er et klart flertall i Stortingets energi- og miljøkomité for regjeringens forslag om å etablere et testsenter for CO2- rensing på Mongstad. Senteret skal i følge regjeringens planer koste ca 5, 5 milliarder kroner, og dette betyr at sentrale myndigheter satser stort på å få utviklet en kommersiell teknologi for rensing av CO2 gjennom utviklingsarbeid ved det nye teknologisenteret på Mongstad.
Formålet med teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM) er å identifisere, utvikle, teste og kvalifisere mulige teknologiske løsninger for fangst av CO2, samt å redusere kostnader ved å fange CO2 slik at teknologien kan få bred anvendelse.
Innstillingen fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget understreker viktigheten av å få til en langsiktig virksomhet ved teknologisenteret slik at det kan utvikles en norsk teknologi som kan være konkurransedyktig internasjonalt. Det påpekes også at det skal legges til rette opp for en FoU-aktivitet der aktuelle norske og utenlandske aktører skal delta. Den endelige beslutningen om å bygge teknologisenteret tas trolig i løpet av første halvår 2009.
- Innstillingen fra komiteen er en viktig milepæl og et viktig steg videre i prosessen med å gjøre Mongstad til en internasjonal arena for utvikling av CO2 fangst og lagring. Dette vil sette Mongstad, Hordaland og Norge på det internasjonale miljøkartet, sier Ove Lunde, daglig leder i HOG-energi i en kommentar.
-I HOG har vi i mange år arbeidet for energiverket og testsenteret på Mongstad. Når dette nå ser ut til å være på plass, må vi sørge for at aktuelle FoU-miljøer i vår region og leverandørbransjen ellers kan få delta i utviklingen på Mongstad og dermed være med på å skape nye verdier for seg selv, regionen og for landet. I HOG er vi allerede godt i gang med to prosjekter som skal kartlegge hvordan vi kan legge forholdene best mulig til rette for en slik utvikling, understreker Ove Lunde.