"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Arkiv

    Løfter i lag for Mongstad
    Skal lande Mongstadprosjektet
    Nye næringsmuligheter i Bergensregionen
    EU-midler til biogassbussprosjekt
    Kartlegger Johansen for lagring
    Håpet ikkje ute for Aker
    Statsbudsjettet 2010
    Innkalling til representantskapsmøte
    Liquipro AS etablert
    Finner satser i Bergen
    CO2-finalistene kåret
    Staten går inn i Skanled-prosjektet
    Forskingsminister Tora Aasland fyrte opp framtidas energikjelde i Øygarden
    Fase 2 i Mongstadprosjektet i gang
    Ny jobb til Tore Torvund
    Tilslutningserklæringen til NOx-fondet
    Null klimautslipp fra lager i havbunnen
    Per Terje Vold forlenger kontrakten med OLF
    To nye forskningssentre for fornybar energi til Bergen
    Milliardkontrakt til Aker Solutions på Kollsnes
    Flertall i energi- og miljøkomiteen for teknologisenteret på Mongstad
    CO2-avtaler på Mongstad
    Oppmuntrende leteresultater fra Statoil
    Fylkesordføreren vil ha felles satsing rundt Mongstadutbyggingen
    Eidesvik med flere gassdrevne forsyningsskip
    Lyse og lokale investorer vil etablere LNG-kjede
    Vellykket seminar på representantskapsmøtet
    Bygger bolig på Troll
    Lysende utsikter for rigger og flytende produksjonsanlegg
    Carbontech starter viktig forsking i Naturgassparken Vest
    NATURGASS TIL ØSTLANDET
    Formasjon i havet vest for Mongstad best egnet som lagringssted for CO2
    Regjeringen setter av 400 millioner kroner til CO2-rensing på Mongstad
    Gassnova SF skal følge opp CO2- rensingen på Mongstad
    CO2-alliansen etablert
    Ønsker HOG Energi som en sterk interesseorganisasjon i energisektoren
    Kraft fra Mongstad skal forsyne Gjøafeltet
    Gass for alle penga
    Aker Clean Carbon teknologileverandør til TCM
    5,2 milliarder til CO2 på Mongstad
    Fjerner CO2 på Mongstad
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

5,2 milliarder til CO2 på Mongstad

Regjeringen skal bruke 5,2 milliarder kroner i sin satsing på testsenteret for CO2 på Mongstad.


Regjeringen har i dag lagt fram en stortingsproposisjon der den ber om fullmakt til å investere 5,2 milliarder kroner til oppbyggingen av testsenteret for CO2 på Mongstad. Regjeringen foreslår at staten får en andel i senteret på inntil 80 %, og at StatoilHydro får 20 %. Statens andel skal reduseres når andre industrielle partnere blir deltakere i prosjektet.
I sin begrunnelse sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen at det er viktig at framdriften i prosjektet sikres og at de nødvendige midlene bevilges for å oppnå dette.
Riis-Johansen håper at den endelige beslutningen i denne saken kan tas i løpet av første kvartal.
- Regjeringens forslag er den endelige bekreftelse på myndighetenes høye ambisjoner når det gjelder utviklingen av en ny kommersiell renseteknolog for CO2 knyttet til testsenteret på Mongstad, sier fungerende daglig leder i HOG, Ove Lunde.
Mongstad kommer til å bli plassert på det internasjonale miljøkartet og prosjektet vil kunne gi store muligheter for lokale FoU-miljøer, og ellers kunne skape ny næringsutvikling og nye verdier i regionen. I samarbeid med Hordaland fylkeskommune er vi i gang med å gjennomføre et prosjekt som skal definere nærmere disse mulighetene, sier Ove Lunde i HOG.