"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Prosjekter

    HOG Energi samordner det videre Mongstadarbeidet
    Videreføring av Mongstadprosjektet
    Storsatsing på CO2-prosjektet på Mongstad
    Satser stort på Mongstad
    Regional satsing på Mongstad
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

Regional satsing på Mongstad

Hordaland fylkeskommune sammen med HOG og representanter for regionale myndigheter og næringsliv besluttet på et møte i dag å videreføre arbeidet med å legge forholdene til rette for utvikling av ny næringsvirksomhet knyttet til myndighetenes storsatsing på Mongstad.


På møtet presenterte HOG de områdene som nå skal prioriteres og kom med forslag til hvordan det videre arbeidet skal organiseres.
Fungerende daglig leder i HOG, Ove Lunde, sier i en kommentar at det er stor oppslutning om dette prosjektet som er igangsatt av Hordaland fylkeskommune i samarbeid med HOG. Møtet viste også at det er stor iver etter å få til konkrete tiltak knyttet til utbyggingen på Mongstad.
Områdene som det skal arbeides videre med er:
• Mongstad som CO2-hub
• Testsenteret for CO2-rensing
• Utvikling av regional infrastruktur
• Petrokjem
-Vi ser for oss at arbeidet i neste fase i dette prosjektet kommer til å vare i rundt tre måneder. Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe ut fra et eget mandat, og det forutsetts at det daglige arbeidet i denne perioden skal uføres av en innleid prosjektsjef, sier Ove Lunde