"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Arkiv

    Løfter i lag for Mongstad
    Skal lande Mongstadprosjektet
    Nye næringsmuligheter i Bergensregionen
    EU-midler til biogassbussprosjekt
    Kartlegger Johansen for lagring
    Håpet ikkje ute for Aker
    Statsbudsjettet 2010
    Innkalling til representantskapsmøte
    Liquipro AS etablert
    Finner satser i Bergen
    CO2-finalistene kåret
    Staten går inn i Skanled-prosjektet
    Forskingsminister Tora Aasland fyrte opp framtidas energikjelde i Øygarden
    Fase 2 i Mongstadprosjektet i gang
    Ny jobb til Tore Torvund
    Tilslutningserklæringen til NOx-fondet
    Null klimautslipp fra lager i havbunnen
    Per Terje Vold forlenger kontrakten med OLF
    To nye forskningssentre for fornybar energi til Bergen
    Milliardkontrakt til Aker Solutions på Kollsnes
    Flertall i energi- og miljøkomiteen for teknologisenteret på Mongstad
    CO2-avtaler på Mongstad
    Oppmuntrende leteresultater fra Statoil
    Fylkesordføreren vil ha felles satsing rundt Mongstadutbyggingen
    Eidesvik med flere gassdrevne forsyningsskip
    Lyse og lokale investorer vil etablere LNG-kjede
    Vellykket seminar på representantskapsmøtet
    Bygger bolig på Troll
    Lysende utsikter for rigger og flytende produksjonsanlegg
    Carbontech starter viktig forsking i Naturgassparken Vest
    NATURGASS TIL ØSTLANDET
    Formasjon i havet vest for Mongstad best egnet som lagringssted for CO2
    Regjeringen setter av 400 millioner kroner til CO2-rensing på Mongstad
    Gassnova SF skal følge opp CO2- rensingen på Mongstad
    CO2-alliansen etablert
    Ønsker HOG Energi som en sterk interesseorganisasjon i energisektoren
    Kraft fra Mongstad skal forsyne Gjøafeltet
    Gass for alle penga
    Aker Clean Carbon teknologileverandør til TCM
    5,2 milliarder til CO2 på Mongstad
    Fjerner CO2 på Mongstad
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

Nye næringsmuligheter i Bergensregionen

Det bør være gode muligheter for ny næringsutvikling i Bergensregionen med utgangspunkt i næringsklustrene på Mongstad og i Øygarden. Dette slår Sintef fast i en rapport som er laget for HOG og Hordaland fylkeskommune.


Rapporten er utarbeidet som en del av et prosjekt som Hordaland fylkeskommune og HOG har initiert for å finne nye muligheter for næringsutvikling, og ny verdiskaping i bergensregionen på bakgrunn av den store industriutbyggingen som nå skjer på Mongstad.
Sintef slår i sin rapport fast at det finnens flere muligheter, og det pekes særlig på tre hovedområder:
Petrokjemisk virksomhet med utgangspunkt i tilgang på naturgass både på Kollsnes og på Mongstad
Utvikling av ny virksomhet knyttet til etableringen av testsenteret for CO2-rensing
Utvikling av ny næringsvirksomhet knyttet til nødvendig infrastrukturoppbygging i regionen
Direktør Sigmund Kvernes i Sintef har hatt hovedansvaret for utarbeidelsen av rapporten som nylig ble presentert for fylkeskommunen og de andre aktuelle deltakerne i fylkeskommunens partnerskap knyttet til Mongstadprosjektet. Kvernes sier at med den rette innstillingen fra alle parter burde det være gode muligheter for nysatsing og nyutvikling i bergensregionen og langs aksen Mongstad- Kollsnes. Regionen har den store fordelen at naturgass som råstoff ligger lett tilgjengelig, og dette må de regionale myndigheter og lokalt næringsliv utnytte bedre enn tidligere, understreket Kvernes da han presenterte rapporten. Med en langsiktig satsing er det fullt mulig å utvikle Mongstad til et av de mest sentrale industristedene i Europa, hevdet Kvernes.
- Vi er godt fornøyd med de konklusjonene som kommer fram i rapporten, sier fylkesordfører Torill Selsvoll Nyborg. Nå må vi fordøye innholdet litt bedre og så finne fram til hvordan vi skal organisere arbeidet videre. Vi er selvsagt avhengige av å få med oss næringslivet og de lokale myndighetene, men jeg regner med at de vil stille opp. I fylkeskommunen satser vi nå sterkere enn noen gang på ny næringsutvikling, og denne rapporten gir oss alle en inspirasjon til videre arbeid. Rapporten ble godt mottatt av våre partnere og jeg er optimistisk med tanke på den videre prosessen, sier fylkesordfører Torill Selsvoll Nyborg.