"Hordaland skal være en ledende energiregion i Europa"


 Til Forsiden      Om HOG Energi      Arkiv      Rapporter      Prosjekter      Medlemmer      Aktivitet      Lenker        In English 
Til Forsiden

 

Arkiv

    Løfter i lag for Mongstad
    Skal lande Mongstadprosjektet
    Nye næringsmuligheter i Bergensregionen
    EU-midler til biogassbussprosjekt
    Kartlegger Johansen for lagring
    Håpet ikkje ute for Aker
    Statsbudsjettet 2010
    Innkalling til representantskapsmøte
    Liquipro AS etablert
    Finner satser i Bergen
    CO2-finalistene kåret
    Staten går inn i Skanled-prosjektet
    Forskingsminister Tora Aasland fyrte opp framtidas energikjelde i Øygarden
    Fase 2 i Mongstadprosjektet i gang
    Ny jobb til Tore Torvund
    Tilslutningserklæringen til NOx-fondet
    Null klimautslipp fra lager i havbunnen
    Per Terje Vold forlenger kontrakten med OLF
    To nye forskningssentre for fornybar energi til Bergen
    Milliardkontrakt til Aker Solutions på Kollsnes
    Flertall i energi- og miljøkomiteen for teknologisenteret på Mongstad
    CO2-avtaler på Mongstad
    Oppmuntrende leteresultater fra Statoil
    Fylkesordføreren vil ha felles satsing rundt Mongstadutbyggingen
    Eidesvik med flere gassdrevne forsyningsskip
    Lyse og lokale investorer vil etablere LNG-kjede
    Vellykket seminar på representantskapsmøtet
    Bygger bolig på Troll
    Lysende utsikter for rigger og flytende produksjonsanlegg
    Carbontech starter viktig forsking i Naturgassparken Vest
    NATURGASS TIL ØSTLANDET
    Formasjon i havet vest for Mongstad best egnet som lagringssted for CO2
    Regjeringen setter av 400 millioner kroner til CO2-rensing på Mongstad
    Gassnova SF skal følge opp CO2- rensingen på Mongstad
    CO2-alliansen etablert
    Ønsker HOG Energi som en sterk interesseorganisasjon i energisektoren
    Kraft fra Mongstad skal forsyne Gjøafeltet
    Gass for alle penga
    Aker Clean Carbon teknologileverandør til TCM
    5,2 milliarder til CO2 på Mongstad
    Fjerner CO2 på Mongstad
 Sist oppdatert: 26. mai 2016

Gass for alle penga

Finansminister Kristin Halvorsen bør sende en stor takk til de 350 ansatte på Kollsnes-anlegget i Øygarden i Hordaland. Uten dem ville inntektene fra norsk gasseksport blitt halvert.


Lenke til artikkelen i petro.no nederst på siden.

Kollsnes er – sammen med Troll-feltet – selve hovedmuskelen i det norske gasstransportsystemet, bekrefter direktør Nils Olav Halland i StatoilHydro.

- Verdikjeden som Kollsnes er en del av er den største enkeltstående energikilden i kongeriket, sier Halland.

I for sendte Kollsnes 38,5 milliarder Sm3 gass sørover til kontinentet, en økning på tre prosent fra året før. Gassen går via rørsystemene Statpipe, Zeepipe, Europipe I og Franpipe. Til gassbrukere i en lang rekke europeiske land. 43 prosent av de totale norske gassleveransene til Europa var innom til rensing, tørking og komprimering her ytterst i havgapet i Øygarden.

Kollsnes-direktør Nils Olav Halland
Utvidelser
Prosesskapasiteten er utvidet flere ganger - fra 83 millioner Sm3 gass per dag da anlegget startet produksjonen i 1996 til dagens 143 millioner Sm3 per dag.

- For å gi et bilde på hvor mye gass det er så kan jeg si at energiinnholdet i 143 millioner standard kubikkmeter gass tilsvarer fire ganger den samlede norske vannkraftproduksjonen, sier Kollsnes-sjef Nils Olav Halland.

Investeringer
For tiden oppgraderes anlegget for 1,5 milliarder kroner. Arbeidene inkluderer ny flashgass-kompressor og nytt kondensat-tog, oppgradering av turboekspandere, installasjon av nye brytere til transformator og ny fakkel-tip.

- Nødvendige investeringer for å gjøre anlegget mer robust, forteller overingeniør Rune Sæbøe Iversen i Gassco, statsselskapet som er operatør for Kollsnes.

Kollsnes-anlegget ble opprinnelig bygget for å ta i mot gassen fra Troll-feltet. I 2004 ble Kvitebjørn koblet til, året etter kom den første gassen fra Visund i land.

Regularitet
Kapasitetsøkningen fra 83 til 120 millioner Sm3 ble gjort med marginale investeringer. Spranget fra 120 til dagens 143 millioner Sm3 kom i da rørledningen fra Kvitebjørn ble koblet på.

- De oppgraderingene vi foretar nå er viktige for å sikre framtidig regularitet i anlegget, sier Iversen til petro.no.

Flere investeringer er i kjømda.

StatoilHydro, som operatør for Trollfeltet, vil i sommer ta investeringsbeslutning for et eventuelt tredje gassrør fra Troll-feltet inn til Kollsnes. Røret - P12 - kan være klart til bruk i 2011.

Gassco har fått i oppdrag å forberede oppkobling av det nye røret. Oppkobling og robustgjøring av anlegget inkluderer blant annet oppgradering av eksisterende MEG-tog og installasjon av nye kondensatpumper og har en prislapp på 2,5 milliarder kroner.

Eierne av Kollsnes skal ta investeringsbeslutning for denne pakken i løpet av sommeren.

Publisert i www.petro.no
15.05.08 av Øyvind Midttun